Taşradan Öyküler

Yetişkinlerin, çocuklar üzerindeki müdahale edemedikleri tek yerdir hayal dünyaları. Çocukları bundan mahrum etmedikleri ve onların bu yeteneklerini köreltmedikleri sürece. Shaun Tan’in on beş öyküden oluşan bu kitabı; çocukları öylesine farklı dünyalara götürüyor ki zaman ve mekan kavramlarının işlenişi, öykülerde raks eden birer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Öykülerini, her biri sanat eseri niteliğinde kendi çizimleriyle destekliyor. … More Taşradan Öyküler